3-1

Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby