Auditor wewnętrzny w laboratorium wg ISO 17025

FORMA SZKOLENIA:
Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM.
Szczegółowe informacje i instrukcja dotycząca logowania się do platformy, zostaną przesłane do każdego uczestnika szkolenia.

Termin szkolenia: 26 stycznia 2024 r.
Czas trwania: 8 godzin, w godz. 9.00 – 15.30
Koszt uczestnictwa: 550 zł
Termin zgłoszeń: 22 grudnia 2023 r.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres  e-mail cj@pk.edu.pl

CEL SZKOLENIA:
Pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie auditu wewnętrznego
w laboratorium zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

GRUPA DOCELOWA:
Kadra zarządzająca i pracownicy laboratoriów badawczych i wzorcujących, pracownicy przedsiębiorstw posiadających w swojej strukturze organizacyjnej podległe laboratoria badawcze, obecni i przyszli auditorzy wewnętrzni.

UZYSKIWANE DOKUMENTY:
– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
– Certyfikat auditora wewnętrznego w laboratorium.

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Firmą MAXYMA Kamila Gromczak.

 RAMOWY PROGRAM: 

  • Audit wewnętrzny jako proces systemu zarządzania w laboratorium wg ISO/IEC 17025:2018
  • Audit wewnętrzny zgodnie z ISO 19011:2018
  • Zasady auditowania
  • Zarządzanie programem auditów wewnętrznych
  • Działania auditowe
  • Działania poauditowe
  • Kompetencje auditorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratorium

Istnieje możliwość udziału w szkoleniu tylko z zakresu „Auditor wewnętrzny w laboratorium wg ISO 17025” – szczegóły znajdują się tutaj: kliknij w link

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony