Dobre Praktyki Produkcji (GMP) wg normy ISO 22716

Forma realizacji szkolenia: on-line w czasie rzeczywistym 
Planowany termin szkolenia: październik 2024 r. (szkolenie realizujemy przy min. 10 zgłoszeniach)
Termin przyjmowania zgłoszeń: 2 września 2024 r.
Koszt uczestnictwa: 500 zł 
Czas trwania: 8 godzin: 9.00 – 15.30
Wymagania: brak

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników przedsiębiorstw kosmetycznych działających w zakresie obowiązującego systemu GMP, kadry nadzorującej wdrożony system GMP i innych osób zainteresowanych tematem. Szkolenie zapewnia pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie dobrych praktyk produkcji wg ISO 22716 przy wytwórstwie i konfekcjonowaniu kosmetyków.

Program szkolenia:

 1. Wymagania prawne dla produkcji kosmetyków zgodnie z ustawą o kosmetykach oraz rozporządzenie WE/1223/2009
 2. Praktyczne omówienie wymagań przewodnika Dobrych Praktyk Produkcji GMP
  wg ISO 22716 i IFS HPC:
  • personel, pomieszczenia, urządzenia
  • surowce i materiały opakowaniowe
  • produkcja, kontrola jakości, wyrób gotowy
  • audyt wewnętrzny

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM.
Szczegółowe informacje i instrukcja dotycząca logowania się do platformy zostaną przesłane do każdego uczestnika szkolenia.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  lub
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony