Zarządzanie zasobami ludzkimi (zzl)

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 14
Forma realizacji zajęć: hybrydowa (zajęcia on-line w czasie rzeczywistym oraz stacjonarne wg ustalonego harmonogramu) 
Rok akademicki: 2024/2025
Planowany termin inauguracji studiów: 26 października 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 2 września 2024 r.

Koszt uczestnictwa: 4 300 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Studia zostaną zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych

Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 190
Wymagania: ukończone studia wyższe

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, systemu motywowania, oceny pracowników, kultury organizacyjnej, public relations, komunikacji interpersonalnej, prawa pracy i procedur personalnych, kształtowania zbiorowych stosunków pracy, negocjacji i zarządzania konfliktami oraz zarządzania wiedzą.

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Absolwenci są przygotowani do kierowania zespołem pracowników.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 

Sposób zapisu – wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:

  • karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
  • jedna fotografia
  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony