O nas

Nasza jednostka powstała jako odpowiedź Politechniki Krakowskiej na wymagania i standardy Unii Europejskiej w zakresie wzrostu jakości wyrobów i usług, funkcjonowania systemu zarządzania jakością, podnoszenia kwalifikacji, wiedzy i umiejętności pracowników, zarówno w przemyśle, jednostkach gospodarczych, jak i samorządowych.

Do zadań Centrum należą:

  • organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych,
  • organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, sympozjów,
  • działania mające na celu umożliwienie uzyskania krajowych i międzynarodowych certyfikatów potwierdzających wiedzę, doświadczenie i kompetencje społeczne osób, które ukończyły studia podyplomowe, szkolenia i kursy,
  • działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania w organizacjach,
  • działania na rzecz przygotowania laboratoriów badawczych i wzorcujących do akredytacji,
  • wspieranie procesów doskonalenia jakości kształcenia na uczelni,
  • realizacja prac organizacyjno-szkoleniowych zlecanych przez jednostki organizacyjne PK oraz instytucje zewnętrzne,
  • działania związane z kształceniem, umożliwiające uzyskanie kompetencji lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy,
  • realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

W swojej ofercie mamy 11 kierunków studiów podyplomowych oraz kilkanaście rodzajów kursów i szkoleń. W latach 2000–2023 zrealizowaliśmy 290 edycji studiów podyplomowych (w tym 20 dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Do dnia 31.01.2024 r. studia podyplomowe ukończyło 8 161 osób, a kursy
i szkolenia ponad 27 tysięcy osób.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony