Współpraca z PCBC

Od początku działalności naszego Centrum, ważną rolę w jakości kształcenia odgrywa
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie.

Pierwsza umowa współpracy została podpisana pomiędzy Politechniką Krakowską
a Polskim Centrum Badań i Certyfikacji już w 1994 roku i dotyczyła przeprowadzania egzaminu na kwalifikowanego kandydata na auditora. Nawiązanie współpracy w tym zakresie z PCBC spowodowało zwiększenie zainteresowania tematyką i sposobem uzyskiwania certyfikatów uznawanych w Unii Europejskiej.
Do 1999 r. podobne umowy były podpisywane z PCBC przez działającą w tym czasie Rektorską Komisję ds. Jakości w Dydaktyce, Badaniach Naukowych i Zarządzaniu Uczelnią Politechniki Krakowskiej. Od roku 2000 stosowne umowy są podpisywane
i realizowane z PCBC S.A. przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej.

Co trzy lata nasza jednostka występuje do PCBC S.A. z wnioskiem o kontynuację współpracy i po spełnieniu określonych wymagań podpisywane są stosowne umowy.

Dotychczas ich przedmiotem było prowadzenie przez Centrum Jakości szkoleń (również w ramach studiów podyplomowych) kończących się uzyskaniem uprawnień:
• asystenta systemu zarządzania jakością,
• asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
• asystenta systemu zarządzania środowiskowego,
• pełnomocnika systemu zarządzania jakością.

Jednym z wymiernych efektów tej współpracy jest fakt, że w latach 2000–2018 ponad
1 800 osób (słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników szkoleń realizowanych w CJ) uzyskało certyfikaty PCBC.

W styczniu 2019 r. zostały podpisane nowe umowy, na podstawie których będzie możliwa współpraca w zakresie:
• pełnomocnika systemu zarządzania jakością,
• pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Doceniając pracę Centrum Jakości, PCBC S.A. przyznało nam dwa wyróżnienia:
• w 2009 r. za długoletnią i owocną współpracę,
• w 2014 r. za popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony