Studia podyplomowe

Studia podyplomowe organizowane przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki skierowane są do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności.

Kierunki:

Gospodarka odpadami

Logistyka i transport drogowy

Logistyka i transport drogowy oraz procedury celne i podatkowe

Systemy CAD i przetwarzanie obrazu

Zamówienia publiczne

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp)

Zarządzanie chemikaliami

Zarządzanie energią

Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000

Zarządzanie środowiskowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi (zzl)

W roku akademickim 2022/2023 uruchomiliśmy 8 z 12 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:

 • 5 edycji z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 112, 113, 115, 116 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen – ed. 114)
 • 2 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 27, 28)
 • 2 edycje z zakresu „Zarządzanie chemikaliami” (ed. 11, 12)
 • 2 edycje z zakresu „Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000” (ed. 32, 33)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (ed. 12)
 • 1 edycję z zakresu „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi” (ed. 16)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie energią” (ed. 5)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie środowiskowe” (ed. 15)

  W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyło 388 osób.

W roku akademickim 2021/2022 uruchomiliśmy 8 z 12 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:

 • 4 edycje z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 108, 109, 110, 111)
 • 3 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 24, 26 + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen – ed. 25)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (ed. 11)
 • 1 edycję z zakresu „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi” (ed. 15)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000” (ed. 31)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie energią” (ed. 4)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie środowiskowe” (ed. 14)
 • 1 edycję z zakresu „Systemy CAD i przetwarzanie obrazu” (ed. 10)

  W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyło 325 osób.

W roku akademickim 2020/2021 uruchomiliśmy 8 z 12 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:

 • 5 edycji z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 103, 105, 105 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen – edycja 106)
 • 2 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 22, 23)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (ed. 10)
 • 1 edycję z zakresu „Diagnostyka pojazdów samochodowych” (ed. 13)
 • 1 edycję z zakresu „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi” (ed. 14)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000” (ed. 30)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie energią” (ed. 3)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie środowiskowe” (ed. 13)

  W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyło 356 osób.

W roku akademickim 2019/2020 uruchomiliśmy 6 z 12 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:

 • 4 edycje z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 99, 100, 102 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen – edycja 101)
 • 3 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 19 i 20 w Krakowie, + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen – edycja 21)
 • 1 edycję z zakresu „Systemy sieciowe i bazodanowe” (ed. 11)
 • 1 edycję z zakresu „Zamówienia publiczne” (ed. 7)
 • 1 edycję z zakresu „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi” (ed. 13)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000” (ed. 29)

  W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyły 253 osoby.

W roku akademickim 2018/2019 uruchomiliśmy 7 z 12 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:

 • 5 edycji z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 94, 95, 96, 97 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen – edycja 98)
 • 2 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 17 i 18)
 • 1 edycję z zakresu „Systemy sieciowe i bazodanowe” (ed. 10)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (ed. 9)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH” (ed. 10)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie energią” (ed. 2)
 • 1 edycję z zakresu „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi” (ed. 12)

W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyło 276 osób.

W roku akademickim 2017/2018 uruchomiliśmy 8 z 12 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:

 • 5 edycji z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 89, 90, 91, 93 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen – edycja 92)
 • 2 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 15 i 16)
 • 1 edycję z zakresu „Systemy CAD i przetwarzanie obrazu” (ed. 9)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (ed. 8)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie środowiskowe” (ed. 12)
 • 1 edycję z zakresu „Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa” (ed. 12)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie energią” (ed. 1)
 • 1 edycję z zakresu „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi” (ed. 11)

W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyły 332 osoby.

W roku akademickim 2016/2017 uruchomiliśmy 6 z 13 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:

 • 5 edycji z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 84, 85, 86, 87 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen)
 • 3 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 12, 13 i 14)
 • 1 edycję z zakresu „Systemy sieciowe i bazodanowe” (ed. 9)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (ed. 7)
 • 1 edycję z zakresu „Zamówienia publiczne” (ed. 6)
 • 1 edycję z zakresu „Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa” (ed. 11)

W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyło 319 osób.

W roku akademickim 2015/2016 uruchomiliśmy 8 z 13 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:

 • 6 edycji z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 78, 79, 80, 81, 82 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen – edycja 88)
 • 2 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 10 i 11)
 • 1 edycję z zakresu „Systemy sieciowe i bazodanowe” (ed. 8)
 • 1 edycję z zakresu „Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000” (ed. 28)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (ed. 6)
 • 1 edycję z zakresu „Systemy CAD i przetwarzanie obrazu” (ed. 8)
 • 1 edycję z zakresu „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi” (ed. 10)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH” (ed. 9)

W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyły 323 osoby.

W roku akademickim 2014/2015 uruchomiliśmy 8 z 13 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:

 • 6 edycji z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 72, 73, 74, 75, 77 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen – edycja 76)
 • 2 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 8 i 9)
 • 2 edycje z zakresu „Systemy sieciowe i bazodanowe” (ed. 6 i 7)
 • 1 edycję z zakresu „Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000” (ed. 27)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (ed. 5)
 • 1 edycję z zakresu „Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa” (ed. 10)
 • 1 edycję z zakresu „Zamówienia publiczne” (ed. 5)
 • 1 edycję z zakresu „Systemy CAD i przetwarzanie obrazu” (ed. 7)

W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyło 358 osób.

W roku akademickim 2013/2014 uruchomiliśmy 8 z 13 kierunków studiów podyplomowych, znajdujących się w naszej ofercie:

 • 5 edycji z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (ed. 67, 68, 69, 70 w Krakowie + edycja w Płocku wspólnie z Centrum Edukacji Grupa Orlen – edycja 21)
 • 2 edycje z zakresu „Logistyka i transport drogowy” (ed. 6 i ed. 7)
 • 1 edycję z zakresu „Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000” (ed. 26)
 • 1 edycję z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (ed. 4)
 • 1 edycję z zakresu „Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa” (ed. 9)
 • 1 edycję z zakresu „Zamówienia publiczne” (ed. 4)
 • 1 edycję z zakresu „Systemy CAD i przetwarzanie obrazu” (ed. 6)
 • 1 edycję z zakresu „Systemy sieciowe i bazodanowe” (ed. 5)

W powyższych studiach podyplomowych uczestniczyły 333 osoby.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony