Zarządzanie środowiskowe

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 17
Forma realizacji zajęć: hybrydowa (zajęcia on-line w czasie rzeczywistym oraz stacjonarne wg ustalonego harmonogramu)
Rok akademicki: 2024/2025
Planowany termin inauguracji studiów : 12 października 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwca 2024 r.

Koszt uczestnictwa: 4 200 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 180
Wymagania: ukończone studia wyższe

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w tym obszarze, pozyskiwania środków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony i inżynierii środowiska, jak również projektowania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego
w organizacjach, zgodnie z normą ISO 14001 .

Studia adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę
w urzędach administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, podmiotach gospodarczych oraz instytucjach z branży ochrony środowiska i chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie planowania, organizowania i kontroli działań, zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001. Mogą również przystąpić do egzaminu na „Pełnomocnika systemu zarządzania środowiskowego”, przed komisją TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Program studiów jest zgodny z kryteriami TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
  • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego
  • Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania środowiskowego (wydany przez TÜV SÜD Polska z o.o., po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez komisję TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.) – dodatkowa opłata

Sposób zapisu: wypełnioną  kartę zgłoszenia należy przesłać na adres cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:

  • karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
  • jedna fotografia, 
  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony