Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

Forma realizacji szkolenia: on-line w czasie rzeczywistym.
Termin szkolenia: październik 2024 r. (szkolenie realizujemy przy min. 10 zgłoszeniach)
Termin przyjmowania zgłoszeń: 2 września 2024 r.
Koszt uczestnictwa: 900 zł
Czas trwania: 16 godzin (2 dni) (9.00 – 15.30)
Wymagania: brak

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie zasad auditowania systemu zarządzania jakością, definiowania procesów, zarządzania programem auditów, dokumentacji, metod i etapów realizacji auditów wewnętrznych. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu, uczestnicy uzyskują kwalifikacje auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

Zakres merytoryczny:

 1. Audit wewnętrzny jako proces systemu zarządzania jakością w organizacji wg ISO 9001
 2. Zasady auditowania dotyczące auditu i auditorów
 3. Zarządzanie programem auditów wewnętrznych
 4. Działania auditowe, techniki auditu, działania poauditowe
 5. Kompetencje auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością
 6. Określanie kryteriów auditu na podstawie przykładów niezgodności zgodnie z ISO 9001
 7. Formułowanie niezgodności na podstawie przykładów obserwacji podczas auditu wg ISO 9001

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM.
Szczegółowe informacje i instrukcja dotycząca logowania się do platformy zostaną przesłane do każdego uczestnika szkolenia.

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Firmą MAXYMA Kamila Gromczak.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
  lub
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony