Systemy CAD i przetwarzanie obrazu

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Edycja: 12
Forma realizacji zajęć: hybrydowa (zajęcia on-line w czasie rzeczywistym oraz stacjonarne w salach komputerowych, wg ustalonego harmonogramu)
Rok akademicki: 2024/2025
Planowany termin inauguracji studiów: październik 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwca 2024 r.

Koszt uczestnictwa: 4 400 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych)
Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu)
Liczba godzin: 190
Wymagania: ukończone studia wyższe

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu modelowania części i złożeń, generowania rysunków płaskich z modelu 3D, modelowania powierzchniowego i parametrycznego, symulacji, renderingu i animacji, przetwarzania obrazów i ich komputerowej analizy.

Studia adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowiskach wykorzystujących projektowanie wspomagane komputerowo, projektantów, inżynierów oraz designerów, którzy chcą podnieść swoją produktywność i jakość tworzonych projektów.

Dokumenty uzyskiwane przez absolwentów:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  • Certyfikat ukończenia kursu modelowania w programie Solid Works na poziomie średniozaawansowanym wydany przez Instytut Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
  • Certyfikat wydany przez Dassault Systèmes na poziomie Associate, potwierdzający ukończenie szkolenia z SolidWorks 

Sposób zapisu: wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: cj@pk.edu.pl

Dokumenty potrzebne w dalszym procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (w wersji papierowej, podpisana własnoręcznie),
– 1 fotografia,
– kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów wyższych
 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe).

Dodatkowe informacje:

  1. Pełna licencja edukacyjna SolidWorks jest udostępniana bezpłatnie dla każdego uczestnika studiów.
  2. Każdy uczestnik musi dysponować sprzętem komputerowym na którym będzie można zainstalować program SolidWorks.
  3. Aktualne wymagania sprzętowe i systemowe dla SolidWorks można znaleźć w oficjalnym serwisie

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (test).

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony