Konferencje

O konferencjach organizowanych przez nas lub z naszym udziałem można by napisać osobną książkę. Realizowane samodzielnie lub przy współpracy z innymi jednostkami, jubileuszowe, naukowe, krajowe, międzynarodowe, jedno- lub kilkudniowe. Każda z nich niosła ze sobą nie tylko wiele cennych merytorycznych doświadczeń, ale również miłych wspomnień z kuluarowych spotkań. Setki referatów, stron w publikacjach naukowych, wystąpień, a także wiele godzin dyskusji, nowe znajomości i niezapomniane wrażenia.

Poniżej prezentujemy przewodnik po naszym konferencyjnym kalendarium:

 • I Sympozjum szkoleniowe „Współczesne podejście do zagadnień ochrony pracy” – Wadowice, 21–23.02.2003 r. (organizacja)
 • II Sympozjum szkoleniowe „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” – Wadowice, 12–14.11.2004 r. (organizacja)
 • I Krajowa konferencja naukowo-techniczna „Diagnostyka pojazdów” – Kraków, 25.06.2004 r. (organizacja)
 • II Krajowa konferencja naukowo-techniczna „Badania techniczne pojazdów przewożących towary niebezpieczne” – Kraków, 19.09.2005 r. (organizacja)
 • IV Polsko-Ukraińska konferencja naukowo-techniczna dla młodych naukowców „Mechanika i informatyka” – Chmielnicki (Ukraina), 27–29.04.2006 r. (współorganizacja)
 • Ogólnopolskie seminarium szkoleniowe „Bezpieczny przewóz drogowy odpadów niebezpiecznych w świetle obowiązujących przepisów ADR 2007” – Kraków, 9.06.2006 r. (organizacja)
 • III Międzynarodowa konferencja naukowa „Jakość i innowacyjność w procesach wytwarzania” QUALITY 2006 – Kraków, 21–23.09.2006 r. (organizacja)
 • Ogólnopolskie seminarium szkoleniowe „ADR w praktyce polskich przedsiębiorstw” – Tęgoborze, 20–21.10.2006 r. (organizacja)
 • Ogólnopolskie seminarium szkoleniowe „Przewóz drogowy materiałów wybuchowych i promieniotwórczych, paliw, gazów” – Kraków, 16.02.2007 r. (organizacja)
 • Ogólnopolskie seminarium szkoleniowe „Czy przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach może być bezpieczny?” – Tarnów, 25–26.05.2007 r. (organizacja)
 • V Polsko-Ukraińska konferencja naukowo-techniczna dla młodych naukowców „Mechanika i informatyka” – Chmielnicki (Ukraina), 23–25.05.2007 r. (współorganizacja)
 • III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne materiały i technologie w budowie i eksploatacji maszyn” – Kamieniec Podolski (Ukraina),
  6–8.09.2007 r. (organizacja)
 • III Sympozjum szkoleniowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby – Wadowice, 7–9.03.2008 r. (organizacja)
 • IX Międzynarodowa konferencja naukowa „Edukacja – Przedsiębiorczość – Jakość” – Ustroń, 18–19.09.2008 r. (współorganizacja)
 • V Konferencja naukowo-techniczna „Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw” INTELTRANS 2009 – Kraków, 21–23.10.2009 r. (współorganizacja)
 • X Jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa „Uwarunkowania rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki w dobie kryzysu” – Chrzanów, 3–4.10.2009 r. (współorganizacja)
 • XI Międzynarodowa konferencja naukowa „Rozwój ekonomiczno-społeczny mikro i makroregionów – szanse i zagrożenia” – Babice, 6–7.09.2010 r. (współorganizacja)
 • Jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa „Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn” QUALITY 2010 – Zakopane, 23–25.09.2010 r. (organizacja)
 • Konferencja „Nauka dla biznesu – biznes dla nauki” organizowana w ramach projektu pn. „Wzmocnienie przedsiębiorczości oraz świadomości w zakresie współpracy nauka-biznes wśród małopolskich pracowników naukowych sposobem na wzrost innowacyjności i konkurencyjności małopolskich firm” – Kraków, 7.05.2011 r. (organizacja)
 • XII Międzynarodowa konferencja naukowa „Oświata, nauka i gospodarka – w poszukiwaniu dobrych rozwiązań” – Chrzanów, 19.11.2011 r. (współorganizacja)
 • Konferencja „Odpowiedzialny biznes w zintegrowanych systemach zarządzania” podsumowująca projekt pn. „Wysokie kompetencje w pracy – praktyczne aspekty zintegrowanych systemów zarządzania” – Kraków, 16.12.2011 r. (organizacja)
 • Seminarium szkoleniowe dla uczestników projektu pn. „Wzmocnienie przedsiębiorczości oraz świadomości w zakresie współpracy nauka-biznes wśród małopolskich pracowników naukowych sposobem na wzrost innowacyjności i konkurencyjności małopolskich firm” – Kraków, 29.03.2012 r. (organizacja)
 • Konferencja „Nauka i biznes – to da się połączyć” organizowana w ramach projektu pn. „Wzmocnienie przedsiębiorczości oraz świadomości w zakresie współpracy nauka-biznes wśród małopolskich pracowników naukowych sposobem na wzrost innowacyjności i konkurencyjności małopolskich firm” – Kraków, 26.06.2012 r. (organizacja)
 • IV Sympozjum szkoleniowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby – Radocza, 14–15.03.2013 r. (organizacja) XIII Międzynarodowa konferencja naukowa „Kompetencje, wiedza i umiejętności. Teoria i praktyka w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki” – Chrzanów, 7.06.2014 r. (współorganizacja)
 • Jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa „Jakość i innowacyjność w procesach wytwarzania” QUALITY 2015 – Wisła, 24–26.09.2015 r. (organizacja)
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony