Jak sfinansować udział?

w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach?

Baza Usług Rozwojowych (PARP)

BUR to platforma Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która:

  • łączy firmy szkoleniowe z osobami chcącymi rozwijać kompetencje i kwalifikacje
  • wspiera rynek usług rozwojowych
  • na szkolenia oferowane w BUR,  pracownicy MŚP, przedsiębiorcy MŚP oraz osoby prywatne w wybranych województwach, mogą otrzymać nawet 80 proc. dofinansowania ze środków europejskich.

Koncepcja Bazy Usług Rozwojowych zakłada możliwość  swobodnego wyboru podmiotu, z którym przedsiębiorcy i ich pracownicy  podniosą swoje  kwalifikacje. Baza pozwala w prosty i szybki sposób znaleźć usługi rozwojowe, odpowiadające na potrzeby użytkowników. Dzięki rozbudowanej wyszukiwarce z szerokim wyborem filtrów oraz wystandaryzowanemu formularzowi zgłaszania i prezentacji usługi, każdy użytkownik ma możliwość porównania interesujących go ofert. BUR to także możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na potrzeby użytkowników. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Studia podyplomowe, kursy i szkolenia realizowane przez Politechnikę Krakowską, w tym nasze Centrum, w ramach BUR:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może starać się o środki z KFS? Na co można je przeznaczyć? Szczegóły znajdziesz tutaj.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony