System HACCP – zasady, wdrażanie, auditowanie

Szkolenie kierowane jest do:

 • osób odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności w zakresie produkcji, przechowywania, transportu, dystrybucji,
 • producentów dodatków do żywności, detergentów i opakowań oraz pozostałych osób mających kontakty z produktami spożywczymi (w tym m.in. w lokalach gastronomicznych, zakładach żywienia zbiorowego itp.),
 • osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego systemu HACCP i zdobyciem wiedzy dotyczącej zasad i metod oceny systemu HACCP.

FORMA SZKOLENIA:
Szkolenie realizowane będzie stacjonarnie.

Planowany termin szkolenia: 27 września, 10 – 11 października 2024 r.
Czas trwania: 24 godziny (3 dni)
Koszt uczestnictwa: 1 000 zł
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwca 2024 r.

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail cj@pk.edu.pl

 UZYSKIWANE DOKUMENTY

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu HACCP

ZAKRES MERYTORYCZNY

 • Ustawodawstwo UE i Polski w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia
 • System HACCP – terminy i definicje
 • Wdrażanie, utrzymanie i weryfikacja systemu HACCP
 • Zagrożenia w przemyśle spożywczym – identyfikacja zagrożeń, analiza i sposoby  wyznaczania punktów kontrolnych (CP, OPRP, CCP)
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000 (PRP)
 • Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP
 • Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP
 • Zapoznanie z normą ISO 19011
 • Metodologia auditów
 • Planowanie i przygotowanie auditu wewnętrznego
 • Przeprowadzanie i dokumentacja auditu
 • Doskonalenie auditu w oparciu o cykl PDCA 

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

 • w formie elektronicznej pocztą e-mail: cj@pk.edu.pl
 • w formie papierowej:
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
  (budynek G)
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony