Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi

Książka – nakład wyczerpany

Praca zbiorowa pod redakcją Adama Tabora

Wyróżniona Nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej

Kraków 2005
Format: 17,0 x 24,0 cm, stron: t. 1: 352, t. 2: 232

Tom I – Ustawodawstwo, składowanie odpadów, transport towarów
niebezpiecznych, dokumentacja
Autorzy: Jan Franczyk, Grzegorz Jurczyk, Zygmunt Kowalski, Janusz Mikuła,
Stanisław Nicpoń, Zbigniew Sikora

W podręczniku przedstawiono następujące zagadnienia: przewóz towarów niebezpiecznych w świetle przepisów ADR, podstawy klasyfikacji i identyfikacji towarów niebezpiecznych, podział i certyfikacja opakowań, dokumentacja gospodarowania odpadami, składowanie odpadów, zagrożenia środowiska naturalnego, modele zrównoważonego rozwoju, opieka medyczna, profilaktyka i promocja zdrowia.

Tom II – Klasyfikacja, oznakowanie, standardy emisji, recykling, karty
charakterystyk, zarządzanie
Autorzy: Stanisław Kirsek, Tadeusz Komorowicz, Aleksander Pabiś,
Krystyna Porzycka-Semczuk, Małgorzata Schmager, Adam Tabor

W podręczniku omówiono: zasady klasyfikacji i oznakowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych, obszary zarządzania substancjami i preparatami niebezpiecznymi nieobjęte ustawą o substancjach i preparatach chemicznych, recykling i utylizacja odpadowych produktów ropopochodnych, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, standardy emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, ziemi i atmosfery.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony