Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Autor: Krzysztof Zarębski

Kraków 2007
Format: 17,0 x 24,0 cm, stron: 298 + CD

Książka ta poświęcona została dziedzinie zajmującej się akwizycją, czyli pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych pomiarowych. Intencją autora było przybliżenie problematyki akwizycji danych i zwrócenie uwagi na najważniejsze jego zdaniem zagadnienia związane z komputerowo wspomaganym procesem pomiarowym.
W książce omówiono podstawowe pojęcia i zasady klasycznej metrologii oraz projektowanie i użytkowanie nowoczesnych systemów pomiarowych wraz z wykorzystaniem ich w laboratoriach naukowo-badawczych i dydaktycznych.
Do książki dołączona jest płyta CD z kodem źródłowym programu obsługi komputerowo wspomaganego systemu pomiarowego, pracującego w rzeczywistym laboratorium badawczym.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony