Nowoczesne Zarządzanie Jakością – 4 tomy

Praca zbiorowa pod redakcją Adama Tabora i Marka Rączki

Kraków 2004

Wyróżniona Nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej

Tom II oraz IV – nakład wyczerpany

Tom I – „Systemy zarządzania, dokumentacja, procesy, audit”
Podstawowe zagadnienia dotyczące nowoczesnej koncepcji jakości (m.in.. kompleksowe zarządzanie jakością – TQM, podejście procesowe). Przedstawiono terminologię, wymagania i wytyczne zawarte w międzynarodowych normach serii ISO 9000:2000, sposób i strukturę dokumentacji systemu zarządzania jakością, jak również cele i zasady przeprowadzania auditów.

Tom II – „Metody i narzędzia jakości, normalizacja, akredytacja, certyfikacja”
Metody i narzędzia jakości, wybrane metody statystyczne w zarządzaniu jakością procesów, zagadnienia związane z akredytacją laboratoriów badawczych oraz problematykę normalizacji w procesie zarządzania jakością.

Tom III – „Planowanie, wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością”
Utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, integracja systemów zarządzania według wymagań norm ISO 90001, PN-EN ISO 14001 oraz OHSAS/PN-EN 18001 oraz doświadczenia z projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością w organizacjach.

Tom IV – „System zarządzania jakością w praktyce”
Praktyczne przykłady i rekomendacje w zakresie skutecznego wdrożenia systemu zarządzania jakością m in. w instytucjach administracji samorządowej, zakładach opieki zdrowotnej, odlewni żeliwa oraz w jednostce certyfikującej wyroby.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony