Vademecum diagnosty. Pytania i odpowiedzi

Nakład wyczerpany

Wyróżniona Nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej

Wydanie I – Stan prawny na wrzesień 2005
Grzegorz Jurczyk, Zbigniew Sikora, Adam Tabor

Wydanie II – Stan prawny na marzec 2006
Zygfryd Gawlik, Zbigniew Sikora, Adam Tabor

Wydanie III – Stan prawny na marzec 2008
Zygfryd Gawlik, Zbigniew Sikora, Adam Tabor

Wydanie IV – Stan prawny na marzec 2009
Zygfryd Gawlik, Zbigniew Sikora, Adam Tabor

Wydanie V – Stan prawny na wrzesień 2009
Zygfryd Gawlik, Zbigniew Sikora, Adam Tabor, Grzegorz Wasyl

Wydanie VI – Stan prawny na maj 2010
Zygfryd Gawlik, Zbigniew Sikora, Adam Tabor, Grzegorz Wasyl

Kraków 2005–2009
Format: 15,8 x 23,5 cm

Bank pytań, który ułatwi przygotowanie się do egzaminu państwowego kandydatom na diagnostów oraz podstawy prawne odnoszące się do prezentowanych zagadnień. Książka zawiera także algorytmy dotyczące wyposażania w ograniczniki prędkości autobusów, samochodów ciężarowych i samochodów przewożących towary niebezpieczne, praktyczne porady odnośnie sprawdzania tachografów oraz badań technicznych pojazdów FL, OX, AT, EX/II i EX/III.
Książka przeznaczona dla słuchaczy studiów podyplomowych, studentów wyższych szkół technicznych, uczniów szkół średnich technicznych, uczestników kursów diagnostycznych oraz osób zajmujących się badaniami technicznymi pojazdów, a przede wszystkim dla osób starających się o uzyskanie uprawnień diagnosty.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony