Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie – rozporządzenie REACH

Nakład wyczerpany

Praca zbiorowa pod redakcją Adama Tabora

Tom I: Ogólne informacje, podstawowe obowiązki przedsiębiorców, przemysł chemiczny w Polsce i na świecie, REACH-IT i IUCLID 5, ekotoksykologia, GHS, klasyfikacja, oznakowanie oraz pakowanie substancji i mieszanin

Tom II: Niebezpieczne właściwości substancji i mieszanin, łańcuch dostaw, podstawy toksykologii, zagrożenia, fizykochemiczne właściwości substancji chemicznych, ocena bezpieczeństwa chemicznego, raport bezpieczeństwa, identyfikacja i nazewnictwo substancji, rejestracja substancji chemicznych, procedura zezwoleń

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony