PARP 2010-2013

„Podniesienie kwalifikacji kadr inżynierskich – studia podyplomowe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, budownictwa i energetyki”

Kolejnym realizowanym przez nas projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był projekt realizowany wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Projekt był skierowany do pracowników mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw z całej Polski. Obejmował on, podobnie jak pierwszy projekt, studia podyplomowe z zakresu:

  • „Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem
  • rozporządzenia REACH” – 3 edycje,
  • „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi” – 3 edycje,
  • „Systemy zarządzania środowiskowego – ISO14000/EMAS” – 2 edycje,
  • „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków” – 3 edycje.
  • Projekt realizowaliśmy od grudnia 2010 roku do listopada 2013 roku.

Kwota dofinansowania: 7 mln zł. Liczba beneficjentów ostatecznych: 750 osób – w tym 300 osób w naszym Centrum.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony