Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Każde stanowisko pracy niesie ze sobą ryzyko, które można skutecznie minimalizować.

A zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to klucz do ochrony zdrowia pracowników, zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zgodności z przepisami prawa. Poprawa standardów BHP to nie tylko obowiązek, ale także inwestycja w dobrostan i efektywność zespołu. Postawienie na wiedzę i kompetencje, pozwala stworzyć bezpieczne środowisko pracy!

Już od października roku akademickiego 2024/2025 będzie można rozpocząć naukę na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w naszym Centrum.

Szczegóły dotyczące kierunku i zapisy znajdują się tutaj. 
Rekrutacja trwa do 2 września br.
Planowany termin rozpoczęcia: 12 października 2024 r.