Zamówienia publiczne

Studia podyplomowe na kierunku „Zamówienia publiczne” mają na celu wyposażenie uczestników w specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania procesami związanymi z zamówieniami publicznymi. Program studiów obejmuje zarówno teoretyczne aspekty prawa zamówień publicznych, jak i praktyczne zastosowania w codziennej pracy.

Kierunek objęty jest patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Dodatkowe korzyści, które otrzymują uczestnicy:
– wzory dokumentów w wersji edytowalnej niezbędne w codziennej pracy w zamówieniach publicznych,
– cyklicznie wydawany informator, dotyczący problematyki studiów podyplomowych zawierający m. in. aktualne komentarze praktyczne, komentarze orzecznicze, analizy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i sądowych, opinie prawne.

O tym dlaczego jeszcze warto podjąć te studia i do kogo są skierowane dowiesz się tutaj.
Rekrutacja trwa do 2 września br.
Planowany termin rozpoczęcia: październik 2024 r.