Systemy CAD i przetwarzanie obrazu

Studia podyplomowe na kierunku „Systemy CAD i przetwarzanie obrazu” są dedykowane osobom pragnącym zdobyć zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania projektowania (CAD) oraz technik przetwarzania obrazu. Program studiów łączy teoretyczne podstawy z praktycznym zastosowaniem nowoczesnych narzędzi i technologii, umożliwiając absolwentom skuteczne projektowanie, analizę oraz optymalizację procesów inżynieryjnych i przemysłowych.

Absolwenci otrzymują:
certyfikat ukończenia kursu modelowania w programie Solid Works na poziomie średniozaawansowanym wydany przez Instytut Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej,
certyfikat wydany przez Dassault Systèmes na poziomie Associate, potwierdzający ukończenie szkolenia z SolidWorks.

Absolwenci tego kierunku będą wyposażeni w umiejętności niezbędne do pracy w branżach wymagających zaawansowanego projektowania i analizy danych wizualnych. Mogą znaleźć zatrudnienie jako specjaliści CAD, inżynierowie ds. przetwarzania obrazu, analitycy danych wizualnych. Są przygotowani do pracy przy projektowaniu różnego rodzaju systemów i instalacji. Nabywają umiejętności przydatne przy opracowywaniu i aktualizacji materiałów technicznych oraz narzędzi wsparcia projektowego. Potrafią stworzyć dokumentację projektową/technologiczną. Nie są im obce rysowanie i detalowanie elementów, wykrojników etc., (prototypy oraz realizacje).

Szczegóły dotyczące kierunku znajdują się tutaj.
Rekrutacja trwa do 2 września br.
Planowany termin rozpoczęcia: październik 2024 r.