Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Termin seminarium: 6 – 7 czerwca 2024 r. (szkolenie realizujemy przy min. 10 zgłoszeniach)
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 kwietnia 2024 r.
Czas trwania: 32 godziny – 16 godz. samokształcenia i 16 godz. seminarium realizowanego z Wykładowcą w godz. 8.30 – 14.30 (online)

Uczestnicy otrzymują materiały do samokształcenia w formie elektronicznej, seminarium będzie się odbywać w formie on-line na platformie Zoom

Szczegóły: tutaj