AutoCAD dla zaawansowanych – modelowanie 3D

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń, wyniki zostaną rozesłane w dniu 09.03.2022 r. do godz. 12:00. Przepraszamy za opóźnienia.

Termin szkolenia: 12 i 13 marca 2022 r.
Czas trwania: 15 h
Forma szkolenia: zajęcia on-line na platformie Zoom

Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 5 marca 2022 r.

Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: mirela.motyka@pk.edu.pl

Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, tel. 12 628 34 47

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu będziemy informować drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej (załączniki w sumie max. 3 MB): 
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Szkolenia przewidziane są dla studentów studiów stacjonarnych.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do obszaru roboczego AutoCAD 3D
  1. Panele wstążki.
  2. Podstawowe narzędzia do wyświetlania brył 3D.
  3. Dostosowanie interfejsu.
  4. Metody wprowadzania danych.
 2. Przygotowanie do pracy
  1. Typy modeli 3D.
  2. Narzędzia nawigacyjne.
  3. Dynamiczny Lokalny Układ Współrzędnych.
  4. Ograniczanie ruchu Metauchwytem.
  5. Style wizualizacji.
  6. Widoki wstępnie ustawione.
 3. Tworzenie prostych form
  1. Prymitywy bryłowe.
  2. Siatki elementarne.
  3. Polibryła.
  4. Polilinia 3D.
  5. Helisa.
  6. Modyfikacja obiektów.
 4. Tworzenie brył i powierzchni z elementów 2D
  1. Wyciąganie linii oraz polilinii.
  2. Profile i ścieżki.
  3. Przeciągnięcie.
  4. Wyciągnięcie złożone.
 5. Edycja obiektów
  1. Obrót 3D.
  2. Przesunięcie 3D.
  3. Wyrównaj 3D.
  4. Lustro 3D.
  5. Szyk 3D.
  6. Skala 3D.
  7. Edytowanie komponentów brył.
  8. Przeciągnięcie.
  9. Wyciągnięcie złożone.
 6. Praca z przekrojami
  1. Płaszczyzny przekroju.
  2. Dodawanie uskoku do przekroju.
  3. Generowanie przekroju 2D lub 3D.
  4. Praca z przekrojami.
 7. Materiały
  1. Używanie przeglądarki materiałów.
  2. Biblioteki.
  3. Dodawanie materiałów do obiektów.
  4. Dodawanie materiałów do warstwy.
 8. Wizualizacja
  1. Ustawienia kamery.
  2. Ustawienia światła.
  3. Rendering.
 9. Rysunki końcowe z brył 3D
  1. Widoki 2D z brył 3D.
  2. Tworzenie rysunku technicznego za pomocą rzutu płaskiego.
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony