AutoCAD dla zaawansowanych

Termin szkolenia: 5 i 6 marca 2022 r.
Czas trwania: 15 h
Forma szkolenia: zajęcia on-line na platformie Zoom

Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 28 lutego 2022 r.

Adres nadsyłania zgłoszeń mailowych: mirela.motyka@pk.edu.pl

Osoba do kontaktu: Mirela Motyka, tel. 12 628 34 47

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu będziemy informować drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.

Dokumenty, które należy przesłać w formie elektronicznej (załączniki w sumie max. 3 MB): 
– formularz zgłoszeniowy
– zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr wydane przez Dziekanat macierzystego wydziału

Szkolenia przewidziane są dla studentów studiów stacjonarnych.

 1. Sposoby selekcji obiektów
  1. Zaawansowane sposoby selekcji obiektów.
  2. Szybki wybór.
 2. Współpraca
  1. Wykorzystanie bloków w różnych rysunkach.
  2. Kopiowanie obiektów między rysunkami.
  3. Kopiowanie ustawień między rysunkami.
  4. Design Center – centrum danych projektowych.
 3. Organizacja rysunku
  1. Usuwanie nieużywanych elementów.
  2. Praca z pokrywającymi się obiektami.
  3. Usuwanie duplikatów.
 4. Praca z wykorzystaniem warstw
  1. Przeglądanie warstw.
  2. Stany warstw.
  3. Zaawansowane opcje warstw.
 5. Wykorzystanie wielolinii odniesienia
  1. Definiowanie stylu wielolinii odniesienia.
  2. Tworzenie i edycja wielolinii odniesienia.
 6. Tworzenie obwiedni.
  1. Wykorzystanie obwiedni z polilinii.
  2. Wykorzystanie obwiedni z regionów.
 7. Wykorzystanie wielolinii odniesienia
  1. Definiowanie stylu wielolinii odniesienia.
  2. Tworzenie i edycja wielolinii odniesienia.
 8. Praca z odniesieniami zewnętrznymi – 2 godz.
  1. Omówienie zasad pracy z odnośnikami.
  2. Wstawianie plików DWG jako odniesienia.
  3. Przekształcanie odnośników DWG w blok.
  4. Podczytywanie plików PDF.
 9. Zaawansowane operacje na blokach.
  1. Edycja bloków.
  2. Definiowanie atrybutów – parametrów tekstowych bloków.
  3. Tworzenie bloków parametrycznych.
 10. Wydruk.
  1. Zaawansowane opcje wydruku.
  2. Wydruk obiektów opisowych.
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony