Rejestr BDO

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji ZOOM.
Szczegółowe informacje i instrukcja dotycząca logowania się do platformy, zostaną przesłane do każdego uczestnika szkolenia.

Forma szkolenia: szkolenie realizowane zdalnie
Koszt uczestnictwa: 650 zł 
Czas trwania: 14 godzin
Wymagania: brak
Termin zgłoszenia: cały rok (szkolenie realizujemy przy min. 10 zgłoszeniach)

CEL SZKOLENIA:

Pozyskanie przez uczestników wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zasad korzystania z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), a także prowadzenia ewidencji odpadów w rejestrze BDO.

GRUPA DOCELOWA:

 • kadra zarządzająca i pracownicy przedsiębiorstw związanych z gospodarką odpadami,
 • specjaliści ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz gospodarką odpadami i ich ewidencją,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

UZYSKIWANE DOKUMENTY:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA: 

Dzień I 

 • Podstawy prawne w zakresie BDO
 • Obowiązki podmiotów w zakresie ewidencji odpadów
 • Wniosek rejestrowy i aktualizacyjny w BDO
 • Karty przekazania odpadów, ich obieg oraz ewidencja odpadów
 • Sprawozdawczość w BDO, cz. 1 – ćwiczenia

Dzień II 

 • Nowelizacja ustawy o odpadach
 • Rozporządzenie dotyczące magazynowania odpadów
 • Aktualizacje w rejestrze BDO
 • Nowe obowiązki w karcie ewidencji odpadów (KEO)
 • Sprawozdawczość w BDO, cz. 2 – ćwiczenia

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: cj@pk.edu.pl

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony