Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – 6 tomów

Nakład wyczerpany

 praca zbiorowa pod redakcją
Adama Tabora, Marka Rączki i Agnieszki Pieczonki

Kraków 2003

Wyróżniona nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej

 „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” to sześciotomowa monografia, której wydanie było możliwe dzięki współpracy z 34 autorami, którzy w przystępnej formie przedstawili najważniejsze zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Poszczególne tomy obejmują następujące zagadnienia:

  • podstawy prawne ochrony pracy w Polsce (tom I)
  • zagrożenia i ochrona (tom II)
  • aspekty ludzkie w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy (tom III)
  • wdrażanie i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 (tom. IV)
  • ochrona pracy w świetle przepisów, ustaw, norm, dyrektyw i innych aktów prawnych (tom V)
  • BHP w wybranych sektorach gospodarki (tom VI).

W sposób syntetyczny ujęto podstawowe przepisy, ustawy, normy, dyrektywy i inne akty prawne dotyczące ochrony pracy w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.Nie zabrakło również treści dotyczących zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy, problematyki szkolenia pracowników w zakresie bhp, problemów ergonomii w kształtowaniu warunków pracy oraz opieki medycznej, a także związanej z nią profilaktyką. W podręczniku zwrócono także uwagę na przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego, jak również wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według obowiązujących norm OHSAS 18001 i PN-N 18001.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony