Realizacja projektów inżynieryjno-technicznych w praktyce

Forma kształcenia: szkolenie on-line 
Koszt uczestnictwa: 1 500 zł
Czas trwania: 2 dni, godz. 8:30 – 16:30
Liczba godzin: 16
Planowany termin szkolenia: 8 i 9 czerwca 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 kwietnia 2024 r.

Udział w szkoleniu może być dofinansowany – usługa zamieszczona w Bazie Usług Rozwojowych PARP

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób:
– rozpoczynających pracę w projektach
– kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych
– posiadających doświadczenie w zarządzaniu projektami, które chcą usystematyzować wiedzę i umiejętności w tym zakresie
– kadry menedżerskiej

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników  do pracy w zespole projektowym, a także samodzielnego przygotowania i prowadzenia projektu.

Udział w szkoleniu pozwoli osiągnąć cele:
– zapoznanie się z charakterystyką podstawowych pojęć i metodyk zarządzania projektami (klasyczne, zwinne),
– zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych do efektywnego pełnienia roli kierownika lub koordynatora projektu,
– zdobycie umiejętności w zakresie planowania i efektywnego prowadzenia spotkań zespołu
– zaprojektowanie i korzystanie z tablicy kanban w codziennej pracy,
– poznanie podstawowych cykli monitorowania projektu: operacyjny, taktyczny i strategiczny,
– uświadomienie obowiązków wynikających z pełnienia roli kierownika projektu,
– skuteczne zarządzanie ryzykiem w projekcie.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wydane przez Politechnikę Krakowską.


Sposób zapisu: kartę zgłoszenia można złożyć:
– w wersji elektronicznej: cj@pk.edu.pl
lub

– w formie papierowej:
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
(budynek G) 

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony