Akredytacja oraz auditor wewnętrzny w laboratorium wg ISO 17025

FORMA SZKOLENIA:
Szkolenie realizowane będzie w formie on-line, za pomocą aplikacji Zoom.
Szczegółowe informacje i instrukcja dotycząca logowania się do platformy, zostaną przesłane do każdego uczestnika szkolenia.

Termin szkolenia: 3 4 października 2024 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 sierpnia 2024 r.
Czas trwania: 16 godzin (2 dni), w godz. 9.00 – 15.30
Koszt uczestnictwa: 900 zł

Sposób zapisu: kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres  e-mail cj@pk.edu.pl

CEL SZKOLENIA:
1. Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań akredytacyjnych oraz wymagań ISO 17025:2018 dotyczących struktury, zasobów, procesów i zarządzania.
2. Pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie auditu wewnętrznego w laboratorium zgodnie z ISO 17025:2018

GRUPA DOCELOWA:
Kadra zarządzająca i pracownicy akredytowanych laboratoriów badawczych
i wzorcujących, kadra laboratorium przygotowująca się do akredytacji systemu zarządzania wg ISO 17025:2018, obecni i przyszli auditorzy wewnętrzni.

UZYSKIWANE DOKUMENTY:
1.  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
2.  Certyfikat auditora wewnętrznego w laboratorium

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Firmą MAXYMA Kamila Gromczak.

RAMOWY PROGRAM:
– dzień 1 (8 godz.) – Akredytacja i system zarządzania w laboratorium

 • Proces akredytacji PCA
 • Podejście procesowe, omówienie parametrów procesu w laboratorium
 • Wymagania ogólne dla laboratorium wg p. 4 ISO 17025:2018
 • Wymagania dotyczące struktury wg p. 5 ISO 17025:2018
 • Wymagania dotyczące zasobów wg p. 6 ISO 17025:2018
 • Wymagania dotyczące procesu wg p. 7 ISO 17025:2018
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania wg p. 8 ISO 17025:2018

– dzień 2 (8 godz.) – Audit wewnętrzny w laboratorium

 • Audit wewnętrzny jako proces systemu zarządzania w laboratorium wg ISO/IEC 17025:2018
 • Audit wewnętrzny zgodnie z ISO 19011:2018
 • Zasady auditu
 • Zarządzanie programem auditów wewnętrznych
 • Działania auditowe
 • Działania poauditowe
 • Kompetencje auditorów wewnętrznych systemu zarządzania i obszaru technicznego w laboratorium

Istnieje możliwość udziału w szkoleniu tylko z zakresu „Auditor wewnętrzny w laboratorium wg ISO 17025” – szczegóły znajdują się tutaj: kliknij w link

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony