Wyróżnienia

Zdjęcie statuetki

23 października 2014 r. Centrum otrzymało wyróżnienie Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji za „popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia”

Wręczenie miało miejsce w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, podczas obchodów XIX Polskiego Dnia Jakości

Obraz dyplomu

10 marca 2017 r. Centrum otrzymało wyróżnienie przyznane uchwałą Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000 za „za zasługi w propagowaniu idei jakości”

Okolicznościowy medal został wręczony  w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie podczas jubileuszowej konferencji pt. „W perspektywie jakości” zorganizowanej z okazji 25-lecia działalności Klubu

Trzy kierunki studiów podyplomowych uzyskały Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2019

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości złożyło aplikację do konkursu w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”.

Decyzją komisji akredytacyjnej trzy kierunki studiów podyplomowych realizowane przez naszą jednostkę:

  1. „Zarządzanie energią”
  2. „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi”
  3. „Logistyka i transport drogowy”

uzyskały Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2019.

Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów.

Statuetka

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

Dodatkowo, komisja akredytacyjna przyznaje certyfikat i statuetkę „Lider Jakości Kształcenia”. Otrzymują je te kierunki studiów, które uzyskują najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych w danej edycji konkursu. W tym roku w gronie najlepszych znalazły się nasze studia podyplomowe „Zarządzanie energią”.

Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.   

Wyróżnienia zostały wręczone w dniu 18 marca 2019 r. podczas uroczystej gali finałowej, która odbyła się w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony