Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków

Nakład wyczerpany

Praca zbiorowa pod redakcją Adama Tabora

Kraków 2009
Format: 15,8 x 23,5 cm, stron: t. 1: 546, t. 2: 326, t. 3: 546, t. 4: 370

Tom I – Podstawy prawne, certyfikacja i termomodernizacja, pompy ciepła, wentylacja i klimatyzacja
Autorzy: Jolanta Gintowt, Stanisław Łopata, Bogusław Maludziński, Łukasz Mika

Omawia takie zagadnienia jak: podstawy prawne w zakresie charakterystyki energetycznej i przedsięwzięć termomodernizacyjnych obiektów budowlanych, certyfikacja energetyczna budynków, termomodernizacja i możliwości poprawy standardu energetycznego budynków, pompy ciepła, podstawowe wiadomości o wentylacji, wentylacja pożarowa i systemy oddymiania, hałas w instalacjach wentylacyjnych, systemy klimatyzacji, oczyszczanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ocena systemu wentylacji i klimatyzacji.

Tom II – Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej
Autorzy: Agnieszka Lechowska, Bogusław Maludziński

Opisuje następujące tematy: zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny i remontowy, przykład audytu energetycznego budynku, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Tom III – Zasady rynku energii elektrycznej, oświetlenie, systemy pomiarowe, oszczędność energii elektrycznej, paliwa i kotły grzewcze
Autorzy: Janusz Gondek, Sławomir Kordowiak, Stanisław Łopata, Małgorzata Polańska, Adam Tabor

Zawiera i opisuje takie zagadnienia jak: zasady rynku energii elektrycznej, energetyczna infrastruktura sieciowa, operatorzy systemów, taryfy energii elektrycznej, koszty zewnętrzne produkcji energii elektrycznej, ekspertyzy wpływu na system elektroenergetyczny przyłączenia źródeł rozproszonych, ocena instalacji oświetleniowej, oszczędność energii elektrycznej w budynkach, systemy pomiarowe i informatyczne, paliwa w technice grzewczej, kotły w technice grzewczej.

Tom IV – Ochrona cieplna budynków, technologia zgazowania, źródła energii – racjonalizacja zużycia, instalacja centralnego ogrzewania, system zaopatrzenia w ciepłą wodę
Autorzy: Agnieszka Lechowska, Bogusław Maludziński, Grzegorz Ojczyk

Przedstawia następujące zagadnienia: ochrona cieplna budynków, ocena stanu ochrony cieplnej budynków, technologia zgazowania i energia biomasowa, odnawialne źródła energii, energia ze źródeł odpadowych, racjonalizacja zużycia energii, instalacja centralnego ogrzewania, ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową.

Do monografii dołączono płytę CD zawierającą materiał faktograficzny – kolorowe rysunki, wykresy i tabele, zamieszczone w podręczniku w wersji czarno-białej.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony