Lic. Mirela Motyka

Kontakt

(12) 628 34 47
mirela.motyka@pk.edu.pl

Wykształcenie

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kierunek: Socjologia 
 • Studia podyplomowe: „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”

Certyfikaty

 • Certyfikat DCN Network Infrastructure Technician
 • Certyfikat „Asystent systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” PCBC S. A.
 • Certyfikat „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • Certyfikat „Asystent Systemu Zarządzania Jakością” PCBC S. A.
 • Certyfikat „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością”
 • Certyfikat „Auditor Wewnętrzny Systemu HACCP”

Ważniejsze kursy i szkolenia

 • Pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Kurs pedagogiczny
 • „Ogólne zasady realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych”

Inne osiągnięcia

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce, 2008
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony