PARP 2009-2010

„Specjalistyczne kadry techniczne: studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – REACH, ISO 14000/EMAS, gospodarowanie odpadami”

Pierwszy wniosek dotyczący realizacji studiów podyplomowych napisaliśmy w 2008 r.
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z firmą QUALITAS Edyta Ząbek. Wniosek ten uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i tym samym został rekomendowany do uzyskania dofinansowania.

Politechnika Krakowska, którą reprezentowaliśmy odpowiadała za organizację studiów,
a firma QUALITAS za realizację zadań związanych z zarządzaniem projektem.
Z dofinansowania mogli skorzystać pracownicy mikro, małych, średnich oraz dużych
przedsiębiorstw z całej Polski. Projekt obejmował studia podyplomowe z zakresu:
• „Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH”,
• „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi”,
• „Systemy zarządzania środowiskowego – ISO 14000/EMAS”.

W sumie w ramach projektu zrealizowaliśmy 9 edycji studiów podyplomowych, z tego
6 w Krakowie, a 3 w Płocku we współpracy z Centrum Edukacji Grupa Orlen.
Projekt realizowaliśmy od stycznia 2009 roku do grudnia 2010 roku.

Kwota dofinansowania: 2,2 mln zł. Liczba beneficjentów ostatecznych: 359 osób.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony