WUP 2010-2011

„Wysokie kompetencje w pracy – praktyczne aspekty zintegrowanych systemów zarządzania”.

W lutym 2010 roku rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było nabycie przez uczestników nowych lub podniesienie posiadanych
praktycznych kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenia skierowaliśmy do osób pracujących w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach województwa małopolskiego wykonujących zadania w ramach systemów opartych o międzynarodowe normy ISO serii 9000, 14000, 27000, pragnących uzupełnić oraz udoskonalić swoje kwalifikacje pod kątem praktycznym.

W szkoleniu wzięło udział 140 osób w ramach dziesięciu edycji. Kwota dofinansowania: 1 mln zł.

Szkolenia prowadziliśmy w formie interaktywnych wykładów oraz warsztatów przez trenerów posiadających duże doświadczenie biznesowe i wiedzę potwierdzoną
stosownymi certyfikatami w realizacji zadań z zakresu zarządzania procesowego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami i bezpieczeństwa informacji.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymali certyfikaty auditora wewnętrznego i pełnomocnika zintegrowanego systemu zarządzania
według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 27001 wydane przez naszą jednostkę oraz sygnowane przez niezależną zewnętrzną jednostkę – IMQ S.A. (Instituto Italiano del Marchio di Qualita).

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony