Gospodarka odpadami

Studia podyplomowe, które pozwalają realnie kształtować środowisko i dbać o przyszłe pokolenia. Wiedza z zakresu gospodarki odpadami podana w przystępny sposób, poparta praktycznymi zajęciami.

Zapraszamy do udziału osoby, które są lub zamierzają być zawodowo związane z ochroną środowiska w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Studia pozwolą nabyć kwalifikacje m.in. z zakresu przygotowywania dokumentacji (raporty do KOBIZE, informacje w zakresie korzystania ze środowiska, wnioski i ewidencje w systemie BDO, klasyfikacja towarów niebezpiecznych) czy prowadzenia sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami.

Obejmują także zagadnienia dotyczące podstaw analizy LCA wybranych produktów/procesów, organizowania, magazynowania, transportu i przetwarzania odpadów oraz współpracy z organami kontrolnymi w zakresie ochrony środowiska czy pozyskiwania środków finansowych na inwestycje w tym obszarze.

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w:
– firmach produkcyjnych, wytwarzających odpady, opakowania
– jednostkach sektora publicznego, zajmujących się organizacją, kontrolingiem sprawozdawczością w zakresie gospodarki odpadami
– firmach specjalizujące się w projektowaniu, budowie, modernizacji i serwisie centrów sortowania odpadów do recyklingu
– przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko pojętą gospodarką odpadami

Szczegóły dotyczące kierunku i zapisy znajdują się tutaj. 
Rekrutacja trwa do 30 czerwca br.
Planowany termin rozpoczęcia: 12 października 2024 r.