Logistyka i transport drogowy oraz procedury celne i podatkowe

Już od października roku akademickiego 2024/2025 będzie można rozpocząć naukę na nowym kierunku studiów podyplomowych w naszym Centrum. W związku z zapytaniami uczestników i absolwentów, zdecydowaliśmy o poszerzeniu programu studiów z zakresu „Logistyka i transport drogowy” o zagadnienia związane z procedurami celnymi i podatkowymi.

Dzięki temu absolwenci tego kierunku będą mogli nie tylko ubiegać się o uzyskanie Certyfikatów Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym osób i rzeczy korzystając ze zwolnienia z egzaminu w ITS (na podstawie art. 38a ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym), ale również o wpis na listę Agentów Celnych, zgodnie z procedurą przedstawioną na stronie biznes.gov.pl

Szczegóły dotyczące kierunku i zapisy znajdują się tutaj. 
Rekrutacja trwa do 30 czerwca br.
Planowany termin rozpoczęcia: 12 października 2024 r.

Zapraszamy do udziału!